ร่วมงานกับเรา

สมัครงาน รถขนส่งสินค้า

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ขนส่งสินค้า

รายละเอียดของงาน
– ขับรถจัดส่งสินค้าตามระยะเวลาที่กำหนด
– ตรวจเช็ครายการสินค้าที่จะนำไปส่งให้ถูกต้องครบถ้วน
– วางแผนการจัดส่งสินค้าในสายส่งที่รับผิดชอบ
– งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน
– กรุงเทพมหานคร
– ต่างจังหวัด / ตามการขนส่งสินค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย มีประสบการณ์ การขนส่ง หรือคลังสินค้า ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • สามารถใช้ไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ สามารถทำงานเป็นทีม
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ สามารถใช้ GPS นำทางได้
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
 • มีความขยัน อดทน ตั้งใจ กระตือรือร้นในการทำงาน
 • สามารถทำงานล่วงเวลา O.T ได้

วิธีการสมัคร

 • ส่งใบสมัครผ่านทางอีเมล
 • สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่

หลักฐานการสมัครงาน

 1. สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 3. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด
 4. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
 5. หนังสือรับรองประวัฒิการทำงาน (ถ้ามี)

ติดต่อ
แผนกทรับพยากรบุคคล
บริษัท เอสพีเอส เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
32/42 หมู่ 4 ถนนสังฆสันติสุข แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530
โทร : คุณอรอุมา 02-061-4818
แฟกซ์ : 02-061-4819
Email : infospstrading@gmail.com