ผ้าทรายสายพานบากท่อ Klingspor

ผ้าทรายสายพานบากท่อ Klingspor ใช้กับเครื่องบากท่อ บากปลายท่อเหล็กและบากท่อสแตเนลส

ผ้าทรายสายพานบากท่อ Klingspor ใช้กับเครื่องบากท่อ บากปลายท่อเหล็กและบากท่อสแตเนลส