สายพานบาท่อ3M ผ้าทรายสายพาน สีเขียว ใช้กับเครื่องบากท่อ บากปลายท่อเหล็กและบากท่อสแตเนลส

สายพานบาท่อ 3M ผ้าทรายสายพาน สีเขียว

สายพานบาท่อ3M ผ้าทรายสายพาน สีเขียว ใช้กับเครื่องบากท่อ บากปลายท่อเหล็กและบากท่อสแตเนลส