สายพานบาท่อ 3M ผ้าทรายสายพาน สีแดง ใช้กับเครื่องบากท่อ บากปลายท่อเหล็กและบากท่อสแตเนลส

สายพานบาท่อ 3M ผ้าทรายสายพาน สีแดง ใช้กับเครื่องบากท่อ บากปลายท่อเหล็กและบากท่อสแตเนลส

สายพานบาท่อ3Mผ้าทรายสายพาน สีแดง ใช้กับเครื่องบากท่อ บากปลายท่อเหล็กและบากท่อสแตเนลส