สายพานบาท่อ Klingspor ผ้าทรายสายพาน

สายพานบาท่อ Klingspo rผ้าทรายสายพาน

สายพานบาท่อ Klingspor ผ้าทรายสายพาน ใช้กับเครื่องบากท่อ บากปลายท่อเหล็กและบากท่อสแตเนลส