อลูมิเนียมคอมโพสิต ความหนา 3 มม

อลูมิเนียมคอมโพสิต ความหนา 3 มม

อลูมิเนียมคอมโพสิต ความหนา 3 มม