อลูมิเนียมคอมโพสิต ความหนา 4 มม

อลูมิเนียมคอมโพสิต ความหนา 4 มม

อลูมิเนียมคอมโพสิต ความหนา 4 มม