แผ่นโพลีคาร์บอเนต-แผ่นตันเ-3-10มม.-บจก.เอสพีเอสเทรดดิ้ง(ประเทศไทย)01

โพลีคาร์บอเนต แผ่นตัน 3-10มิลลิเมตร Solid Sheet ใช้งานกันสาดโรงจอดรถ กันสาดอาคาร หลังคาสระว่ายน้ำ กันสาดทางเดินอาคาร

โพลีคาร์บอเนต แผ่นตัน 3-10มิลลิเมตร Solid Sheet ใช้งานกันสาดโรงจอดรถ กันสาดอาคาร หลังคาสระว่ายน้ำ กันสาดทางเดินอาคาร