โพลีคาร์บอเนต แผ่นลูกฟูก (สีเกล็ดมุก)

โพลีคาร์บอเนต แผ่นลูกฟูก (สีเกล็ดมุก)

แผ่นโพลีคาร์บอเนต แผ่นลูกฟูก 6-10 มิลลิเมตร

โพลีคาร์บอเนต แผ่นลูกฟูก (สีพื้น)

โพลีคาร์บอเนต แผ่นลูกฟูก (สีพื้น)

โพลีคาร์บอเนตแผ่นลูกฟูก Twin wall Sheet สีพื้น แผ่นโพลีฯให้สีสวยใส มีความแข็งแรงทนทาน น้ำหนักเบา ทำกันสาดโรงจอดรถ กันสาดหน้าอาคาร กันสาดโปร่งแสง