ผ้าทรายสายพาน 3M บากท่อ (สีเขียว)

ผ้าทรายสายพาน 3M บากท่อ (สีเขียว)

สายพานบากท่อ ผ้าทรายสายพาน3M บากท่อเหล็กและบากท่อสแตนเลส สีเขียว 577F

ผ้าทรายสายพาน 3M บากท่อ (สีแดง)

ผ้าทรายสายพาน 3M บากท่อ (สีแดง)

ผ้าทรายสายพาน3M บากท่อเหล็กและบากท่อสแตนเลส สีแดง 777F ขนาด 4นิ้วx48นิ้ว