หลังคามินิโกลด์ (Mini Gold)

หลังคามินิโกลด์ (Mini Gold)

หลังคามินิโกลด์ โปร่งแสงกันสาดสีสวย